Vi prioriterer i høj grad at tage et ansvar for vores omverden

Bæredygtighedsstrategi

Vores bæredygtighedsstrategi er forankret i vores mission: Vi vil rådgive, levere og servicere de bedst tilpassede sikringsløsninger til vores kunder. Vi vil i endnu højere grad koble vores forretning til en bæredygtig udvikling for miljø og mennesker.

Som moderne virksomhed ønsker vi at tage ansvar for, at vores virksomhed bidrager til en mere bæredygtig verden, hvor der også er plads til vores fremtidige generationer. Vores strategi sætter en retning for vores bidrag indenfor klima og miljø, mennesker og virksomhedsledelse.

 

Vi har i rigtig mange år haft fokus på bæredygtighed og føler os forpligtede til at prioritere initiativer, der kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund. Vi har valgt 9 initiativer, som vi har vurderet til at være de mest væsentlige for samfundet, vores kunder og medarbejdere samt vores forretning.

Klima & miljø

Initiativer:
 • Grønnere bilpark
 • Energioptimering
 • Cirkulær økonomi

Mennesker

Initiativer:
 • Trygt og effektivt samfund (datasikkerhed og infrastruktur)
 • Arbejdssikkerhed og sundhed
 • Medarbejderudvikling

Virksomhedsledelse

Initiativer:
 • Certificeringer
 • Politikker
 • Sponsorater

Klima og miljø

Vi har fået et overblik over vores direkte og indirekte klimapåvirkninger. Vi har beregnet vores direkte CO2-udledninger (scope 1), indirekte CO2-udledninger (scope 2) samt CO2-udledninger i vores værdikæde (scope 3), som vi havde data på.

En grønnere bilpark
Vi har fokus på vores bilpark og er i gang med at udskifte vores biler og varevogne til el- eller hybridbiler. Status pr. medio 2023 er, at 75% af vores personbiler er el- eller hybrid-drevne, og 12% af vores varevogne er eldrevne. Vi holder os orienterede omkring teknologiens udvikling mhp. at udskifte flere til el.

Energioptimering
Vi har reduceret vores elforbrug og bruger udelukkende grøn strøm. Vi har blandt andet installeret LED overalt i vores drift samt installeret udendørs belysningssensorer. Derudover har vi indstillet vores klimaanlæg mere optimalt, så der køles færre timer og i de første timer på dagen genbruges den kolde luft udefra som frikøl.

Vores varme forsynes fra fjernvarme, og vi har reduceret vores varmeforbrug vha. effektiv varmestyring.

I forhold til CO2-udledning i vores værdikæde, så har vi i første omgang haft fokus på at indhente data på en række scope 3-kategorier og udført beregninger af respektive CO2-udledninger. Næste skridt er at lave en vurdering og prioritere scope 3-initiativer.

Vores løsninger til vores kunder udgør en væsentlig faktor i deres intelligente bygningsstyringssystemer og bidrager til vores kunders reduktion af energiforbrug og CO2-udledning. Vores løsninger bidrager bl.a. til automatiseret lys, forbrugsbaseret varmeregulering, alarm ved vandlæk. Eksempelvis er vores intelligente totalløsninger til parkeringshuse med til at skabe en bedre way-finding og effektivt trafik-flow, hvilket kan minimere unødig kørsel og reducere CO2.

Vi vil kortlægge vores produkter og serviceydelser og identificere, hvilke specifikke produkter og ydelser bidrager til et bedre trafik-flow og CO2-reduktion.

Cirkulær økonomi
Vores løsninger består af produkter i høj kvalitet og servicering, som igen bidrager til længere levetid.

Vi affaldssorterer i 13 affaldsfraktioner. Vi tager affald med retur fra vores opgaver hos vores kunder. En del af det udtjente eller forældede udstyr bliver genbrugt til reservedele, hvor kvaliteten lever op til vores standarder. Resten tager vi retur og affaldssorterer.

En meget lille del af vores affald består af batterier, spraymaling og kemikalier, og som vi håndterer som farligt affald.

Vi genbruger alt forsendelsesemballage fra indkøbte produkter. Det betyder, at vi køber intet pap og fyld til forsendelse. Et internt lager og håndteringssystem har dermed fuldstændig elimineret behovet for ny emballage.

Mennesker

Trygt og effektivt samfund
Vores kerneforretning handler om, at vi er med til at skabe et trygt og effektivt samfund.
Det gør vi gennem:

 • Data og cyber-sikkerhed
 • Datainfrastruktur

Vi beskytter vores kunder, brugere og forbrugere gennem data og cyber-sikkerhed. Med store mængder af data, som vi opbevarer for vores kunder, er datasikkerhed fundamentalt for os. Vi overholder alle gældende regler indenfor datasikkerhed og GDPR. Vi har et særligt fokus på at øge cyber- og informationssikkerheden.

Danske virksomheder og myndigheder udsættes dagligt for cyberangreb fra hackere. En stor del af vores kunder er omfattet af cyberdirektivet, NIS2, og vi har fokus på, at vores løsninger er robuste ift. cybersikkerhed.

Informationssikkerhed handler om at sikre sine data og informationer. Vi er certificeret iht. ISO27001, som er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed og som hjælper til at beskytte værdifulde informationer på en sikker og troværdig måde. Vi værner om datasikkerhed ved udelukkende at indkøbe produkter, der imødekommer vores høje krav om datasikkerhed.

Vi har fokus på datainfrastruktur. Vi ønsker at danne os et overblik over, hvilke af vores produkter der bidrager til bedre data-infrastruktur, da dette er et af de områder, hvor vi kan gøre en forskel. Vores indsamling af data bidrager ofte til at skabe et mere sikkert og trygt samfund, når vi samarbejder med Politiet og andre danske myndigheder.

Arbejdssikkerhed og -sundhed
Vores medarbejdere bruger en stor del af deres tid på arbejde, og vi ønsker at tilbyde en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, udvikles og støttes i en sundere livsstil. Vores motto er ”Det skal være sjovt at gå på arbejde.” Det støtter vi op om med godt kollegaskab, frihed under ansvar og sociale arrangementer. Desuden har alle medarbejdere adgang til vores motionsrum og har mulighed for komme til fysioterapeut i huset.

Vi ønsker, at vores medarbejdere kan gå sikkert på arbejde, og vi vil hjælpe hinanden til at værne om et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi har et arbejdsmiljøudvalg og arbejder aktivt med miljø- og arbejdssikkerhed. Vi har kun haft få arbejdsskader.

Medarbejderudvikling
Vi har fokus på at vores medarbejdere trives og udvikles. Vi prioriterer det gode sammenhold, hvor vi løfter i flok og spiller hinanden gode – altid med fokus på kvalitet og god kunderådgivning. Vi har fokus på det hele menneske, og at vores medarbejdere kan udvikle sig fagligt og personligt.

”Det skal være sjovt at gå på arbejde.” Derfor lægger vi også stor vægt på fællesskabet, som styrkes under friere rammer til sociale arrangementer.

Alle vores medarbejdere har mulighed for at udvikle sig gennem obligatoriske og relevante kurser, og vi gennemfører medarbejderudviklingssamtaler for at identificere behov og fremtidsønsker.

Vi ansætter gerne lærlinge, praktikanter, flexjobbere. Vi har bl.a. et lærlingeprogram, hvor vi har fokus på at tilbyde lærlingepladser, så vi sikrer, at der løbende bliver uddannet elektrikere til faget. Desuden har vi installeret elevator i vores 3-etagers domicil.

God selskabsledelse

Certificeringer
Vi har ISO 9001 og ISO 27001 certificeringer, samt er Autoriseret elinstallatør.

Politikker
Vi har en medarbejderhåndbog, som alle nye medarbejdere får og bliver introduceret til. En del af denne håndbog vedrører, hvordan vi værner om vores og kunders IT-sikkerhed. Vi har en IT-sikkerhedspolitik.

Sponsorater
Vi tager et socialt og lokalt ansvar, derfor afsætter vi hvert år et beløb til velgørende sponsorater, som er beregnet efter seneste års regnskab. Vi vurderer løbende, hvilke organisationer, foreninger og klubber, vi vil støtte med henblik på at kunne forbedre eller hjælpe vores medmennesker.

Herudover har vi i alle årene haft et Erhvervspartnerskab til at støtte Kræftens Bekæmpelse. En del af vores overskud vil altid gå til velgørende formål.

Vi støtter bl.a. …

ISO 27001:2022 certificeringen sætter ...

– fokus på kvalitet, sikkerhed og lovgivning.

Det er en løbende proces og en vigtig del af vores daglige arbejde!

X