Lemvig Biogasanlæg

Proces-overvågning med Night Line kameraer, af hele anlægget, ude og inde.

Danmarks største biogasanlæg

Lemvig Biogasanlæg er Danmarks største, termofile biogasanlæg. Anlægget har produceret biogas siden 1992 og udnytter i dag gylle fra ca. 75 landbrug. Desuden omdannes affald og restprodukter fra industriel produktion til biogas.

Biogassen købes af lokale kraftvarmeværker, som i gasmotorer omsætter gassen til 33 millioner kWh-el om året, hvilket dækker det årlige elforbrug for 22.000 mennesker. Biogassen producerer desuden varme. Overskudsvarmen fra gasmotorernes kølesystem er årligt på 55 millioner kWh-varme, hvilket svarer til over 3.000 husstandes årlige varmeforbrug.

Ved at udnytte affald til noget nyttigt i stedet for blot at kassere det kan Lemvig Biogasanlæg forsyne mange tusinde mennesker med el og varme. Som en ekstra gevinst er gylle langt mere miljøvenlig og langt mindre ildelugtende, efter den er afgasset. Det er bæredygtig udnyttelse af ressourcerne.

25%
50%

Overvågning giver tryghed i processen

I forbindelse med en større istandsættelse af Lemvig Biogasanlæg har SCANVIEW leveret en videoovervågningsløsning til hele anlægget.

Der er installeret 32 Night Line kameraer. Hver af de 4 store tanke har 2 indvendige kameraer, der overvåger processen dels fra siden dels oppefra. Desuden overvåges hele det udendørs område, så man fx kan se folks færden på området, trafik og aflæsninger. Installeringen er med en IPS-10.000 server, som kan håndtere op til 100 kameraer. Der er lavet kabling, dels med fiber dels almindelig kabling.

Proces-overvågning giver tryghed for ansatte og materiel. Fejl observeres hurtigt, så der kan reageres, før der sker stor skade. Desuden spares mange ressourcer ved ikke at skulle lave manuel overvågning.

Proces-overvågning med night vision

Night Line kameraer sikrer, at der kan overvåges, også når lyset forvinder. På billedet til højre kan man se, hvordan den ypperlige teknologi virker i praksis. Billederne er taget fra en af de udendørs overvågningspositioner på Lemvig Biogasanlæg

Billede 1 er taget med et helt almindelig kamera og viser således, hvad øjet ser.

Billede 2 er taget med det installerede overvågningskamera, uden hjælpelys.

Billede 3 viser det samme med hjælpelys, som er en del af kameraets udstyr.

50%
50%

Andre referencer

Udover løsningen for Lemvig Biogasanlæg har SCANVIEW leveret andre tilsvarende løsninger.

Vi har bl.a. leveret proces-overvågning til Svendborg Kraftvarme og Inter Terminals, Stigsnæs.

Førstnævnte løsning er med termiske kameraer installeret i tankene, hvilket sikrer, at for store temperaturstigninger udløser en alarm, så der kan reageres før, der udbryder ild.