Ny lov om tv-overvågning

En ny revideret lov om tv-overvågning er trådt i kraft den 1. juli 2020.

Lovændringen skal styrke trygheden og sikkerheden i det offentlige rum, igennem en udvidet adgang til tv-overvågning for private og offentlige myndigheder, der både skaber nye muligheder og pligter:

 

Udvidet kommunal videoovervågning

Offentlige gader, veje, pladser og lignende områder der benyttes til almindelig færdsel, må efter drøftelse med politidirektøren, videoovervåges i kommunerne, hvis det sker med henblik på at fremme trygheden.

 

Offentlige myndigheder kan overvåge ved offentlige bygninger

Alle myndigheder får nu udvidet mulighed for at videoovervåge arealer, med almindelig færdsel, når overvågning er nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. Arealer kan overvåges helt op til 30 meter fra egne indgange og facader.

Politiet kan også give myndigheder pålæg herom.

 

Offentlige myndigheder og private må overvåge arealer i nærheden

Offentlige myndigheder og bestemte private virksomheder; herunder pengeinstitutter, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder, butikscentre, butikker og som noget nyt engrosvirksomheder, hvorfra der foregår salg og udlevering af varer, får nu mulighed for at foretage en udvidet tv-overvågning af arealer.

Arealer kan overvåges helt op til 30 meter fra indgange og facader, såfremt formålet er kriminalitetsbekæmpelse. Med 30 meter, kan man komme noget længere end til fortovskanten, i mange tilfælde helt over til den anden side af gaden.

 

Alt overvågning skal registreres i politiets register

Med så udvidet en lovgivning, er det nu obligatorisk for alle anlægsejere, at registrere udendørs kameraer i politiets register POLCAM indenfor rimelig tid; dog er denne bestemmelse endnu ikke trådt i kraft.

Formålet er, at gøre det lettere for politiet, at få adgang til overvågningsmateriale i forbindelse med efterforskning.

Registrer i POLCAM her

 

__________________________________________________________________

Læs Sikkerhedsbranchens sammenskrevne udgave af lovgivningen her

Rådgivning

SCANVIEW er en dansk ISO 9001:2015-certificeret sikringsvirksomhed.

Har I behov for rådgivning omkring jeres muligheder, er I meget velkomne til at kontakte os.

Ring til os på tlf. 76 24 40 40